Εταιρικό Προφιλ

Η Athens Insurance Brokers S.A. ιδρύθηκε από μια ομάδα ασφαλιστών με κοινό όραμα, αποστολή, αξίες και εμπειρία πάνω από 35 χρόνια στην ασφαλιστική αγορά. Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και πλέον εξειδικευμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διαχειρίζεται ασφαλιστικούς κινδύνους σε όλους τους κλάδους ασφάλισης και το πελατολόγιό της διαθέτει πάνω από 4.000 επιχειρηματικές και ιδιωτικές επωνυμίες.

Η εταιρία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ως Μεσίτης Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων και διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστήριο Λαθών και Παραλείψεων σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία για την πλήρη διασφάλιση των πελατών, σε ανάλογες περιπτώσεις.