Εταιρικό Προφιλ

Η Athens Insurance Brokers S.A. ιδρύθηκε από μια ομάδα ασφαλιστών με κοινό όραμα, αποστολή, αξίες και εμπειρία πάνω από 35 χρόνια στην ασφαλιστική αγορά. Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και πλέον εξειδικευμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διαχειρίζεται ασφαλιστικούς κινδύνους σε όλους τους κλάδους ασφάλισης και το πελατολόγιό της διαθέτει πάνω από 4.000 επιχειρηματικές και ιδιωτικές επωνυμίες.

Η εταιρία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ως Μεσίτης Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων και διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστήριο Λαθών και Παραλείψεων σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία για την πλήρη διασφάλιση των πελατών, σε ανάλογες περιπτώσεις.

 

Όραμα

Να είμαστε πρωταγωνιστές στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, κατανοώντας και ικανοποιώντας τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας, οι οποίοι θα απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα, αξιοπιστία και υπηρεσίες.

Είμαστε στη μοναδική θέση να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών μας. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας, μάς επιτρέπει να δημιουργούμε τις κατάλληλες λύσεις μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Αποστολή

Να παρέχουμε σύγχρονες ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας. Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, των εργαζομένων και των μετόχων μας.

Η διαφοροποίησή μας βασίζεται στο πολύπτυχο:

  • Εντοπισμός και διαχωρισμός των κινδύνων
  • Υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε κάθε πελατειακή ομάδα
  • Ποιότητα
  • Συνεχής υποστήριξη
  • Συμμετοχή στη σωστή και γρήγορη διεκπεραίωση της αποζημίωσης.

Βασικές Αξίες

Πελάτες: Ικανοποιούμε τις ανάγκες τους με λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις τους

Συνεργάτες: Παρέχουμε την ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο να επιτύχει το maximum των δυνατοτήτων του.

Μέτοχοι: Εκπληρώνουμε τις προσδοκίες τους

Καινοτομία: Αφουγκραζόμαστε τις νέες απαιτήσεις των πελατών μας και ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά.

Διαφοροποίηση: Η ασυμβίβαστη ηθική, οδηγός στις επιλογές μας.