Οργανωτική Δομή - Οργανόγραμμα

Το διοικητικό προσωπικό της εταιρίας αποτελείται από 14 άτομα με εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο.

Επιπλέον η εταιρεία μας διαθέτει μόνιμους επιλεγμένους συνεργάτες - συμβούλους σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι αποτελούν το δίκτυο πωλήσεων και τα σημεία επαφής και επικοινωνίας.

org-gr