Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Η εξασφάλιση κάθε επιχείρησης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες  έννοιες για την ομαλή λειτουργία της και τη μελλοντική εξασφάλιση της δουλειάς σας. 
Επειδή είμαστε κι εμείς επαγγελματίες, κατανοούμε απόλυτα τη σημασία τέτοιας κάλυψης και μπορούμε να  προτείνουμε ασφαλιστικές λύσεις που ταιριάζουν και αντιμετωπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους που ίσως απειλήσουν τη λειτουργία της επιχείρησης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις καλύψεις που μπορεί να σας παρέχει ένα πρόγραμμα Επιχείρησης :
Ασφάλιση Πυρκαγιάς
Ασφάλιση Πλημμύρας
Ασφάλιση Σεισμού
Ασφάλιση Κλοπής
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
Αστικής Ευθύνης από καλυπτόμενο κίνδυνο
Ασφάλιση Θραύσης Κρυστάλλων
Ασφάλιση Τρομοκρατικών Ενεργειών
Ασφάλιση Πολιτικών Ταραχών
Ασφάλιση Διάρρηξης Χρηματοκιβωτίου
Μεταφοράς Χρημάτων
Κακόβουλη Ενέργεια
Ληστείας Ταμείου
Διακοπή εργασιών από καλυπτόμενο κίνδυνο

 

Φόρμα Ασφάλισης Επιχείρησης