Ασφάλιση Πιστώσεων

Μία ασφάλιση η οποία προσφέρει προστασία στην επιχείρηση σας έναντι στην αφερεγγυότητα των πελατών της.
Καλύπτει τον κίνδυνο μη πληρωμής των απαιτήσεων σας καθώς ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στα αποτελέσματα ή ακόμα και στη βιωσιμότητα της επιχείρησης σας.
Εμείς γνωρίζουμε αυτόν τον κίνδυνο και μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη κάλυψη, βοηθώντας έτσι στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας.

icon Προταση Ασφάλισης Πιστώσεων