Ασφάλιση Κατοικίας

Αποτελεί μια ιδιαίτερα δυνατή οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση που θα συμβεί κάποια απρόβλεπτη καταστροφή από εξωτερικό παράγοντα, όπως πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, κλοπή κ.α.
Το σπίτι  αποτελεί ένα αγαθό μεγάλης συναισθηματικής και οικονομικής αξίας, γι’ αυτό και η ασφάλεια του πρέπει να είναι ένα από τα κύρια μελήματα σας.
Εμείς φροντίσαμε για την προστασία της περιουσίας σας και σας αφήνουμε να επιλέξετε την ασφάλιση που σας ταιριάζει μέσα από μια γκάμα καλύψεων για όλους απρόβλεπτους κινδύνους αλλά και τις καθημερινές ζημιές που θα μπορούσαν να συμβούν στην κύρια ή στη δευτερεύουσα κατοικία σας.
Είτε είστε ιδιοκτήτης, είτε ενοικιαστής μπορούμε να προσαρμόσουμε στις δικές σας απαιτήσεις ένα πρόγραμμα ασφάλισης.
Με αυτόν τον τρόπο σας παρέχουμε όλες τις καλύψεις που χρειάζεστε στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις καλύψεις που μπορεί να σας παρέχει ένα πρόγραμμα ασφάλισης Κατοικίας  :

  • Ασφάλιση Πυρκαγιάς
  • Ασφάλιση Πλημμύρας
  • Ασφάλιση Σεισμού
  • Ασφάλιση Κλοπής
  • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
  • Ασφάλιση Θραύσης Κρυστάλλων
  • Ασφάλιση Τρομοκρατικών Ενεργειών
  • Ασφάλιση Πολιτικών Ταραχών

Φόρμα Ασφάλισης Κατοικίας