Φόρμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Διεύθυνση Κινδύνου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συμπλήρωση όπου σας αφορά)
Το κτίριο είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο; Έχετε υπεκμισθώσει τμήμα του χώρου / κτιρίου σας;
Εκτελούνται εργασίες από το υπαλληλικό προσωπικό σε άλλους χώρους εκτός από τον παραπάνω αναφερόμενο (συντήρηση, εγκαταστάσεις, ταξίδια, επιθεωρήσεις).
Γίνεται χρήση και αποθήκευση ραδιενεργών ουσιών και / ή συσκευών και / ή εκρηκτικών υλών και / ή χημικών ουσιών ;
Αν η ζητούμενη κάλυψη αφορά τις κάτωθι χρήσεις, παρακαλούμε όπως απαντήσετε στις ερωτήσεις
Α. Εκκλησίες, Κινηματογράφους, Θέατρα, Εστιατόρια, Μπαρ, Ζαχαροπλαστεία, Καφενεία κτλ
Β. Λέσχες, Γυμναστήρια
Γ. Εκπαιδευτήρια*
*Παρακαλούμε δηλώστε ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (παιδικό/βρεφονηπιακό, δημοτικό, γυμνάσιο/λύκειο κτλ)
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Επιθυμείτε να καλύψετε την αστική σας ευθύνη για τα κάτωθι ;
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ