Ασφάλιση Έργου (C.A.R.- E.A.R.)

Αποτελεί έναν κλάδο που γνωρίζουμε πολύ καλά, αφού η εταιρεία μας έχει αναλάβει την ασφάλιση κατασκευής-ανέγερσης  πλήθους δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς οίκους μπορεί να σας προσφέρει τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την έγκαιρη παράδοση του έργου.
Η τεχνογνωσία και η κατάρτιση των στελεχών μας μπορεί να σας εξασφαλίσει τη σιγουριά που ζητάτε ως Μηχανικοί-Σύμβουλοι / Υπεργολάβοι / Εργολήπτες / Κατασκευαστές -Ανάδοχοι.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις καλύψεις που μπορεί να σας παρέχει ένα πρόγραμμα Ασφάλισης Έργου 
Εργασίες Σύμβασης
Εργοταξιακός Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Έργου
Μηχανήματα Κατασκευής Έργου
Εκκαθάριση Συντριμμάτων
Παρακείμενη Περιουσία
Θεομηνίες – Σεισμός – Θύελλα – Καταιγίδα – Πλημμύρα – Νερά εν γένει – Καθίζηση Εδάφους – Μετακίνηση βράχων – κατολίσθηση – Κατάρρευση – Φωτιά – Χιόνι – Παγετός – Κακόβουλη Ενέργεια – Κλοπή – Έκρηξη κτλ.

 

Πρόταση Ασφάλισης Έργου (C.A.R.- E.A.R.)