Ασφάλιση Έργου (C.A.R.- E.A.R.)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ Ι – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
2. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημιά ή απώλεια, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως : Φωτιά, Κεραυνό, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκάφους Πλημμύρα, Καταιγίδα, Χιόνι, Βροχή, Θύελλα, Χαλάζι, Παγετό Σεισμό, Καθίζηση, Κατολίσθηση Ανθρώπινα Λάθη, Λανθασμένο Χειρισμό, Αμέλεια, Απροσεξία, Αδεξιότητα, Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ