Ασφάλιση Εγγυήσεων

Μια οικονομία σε ύφεση δημιουργεί αυξημένους κινδύνους και αβεβαιότητα στις περισσότερες συναλλαγές, ενώ τα ποσοστά αφερεγγυότητας σε εταιρικό επίπεδο ολοένα και αυξάνονται. Επιπλέον, οι τράπεζες απομακρύνονται από τη διάθεση τραπεζικών εγγυήσεων δίνοντας περισσότερο έμφαση στη ρευστότητα για κεφάλαια κίνησης

Η δυσκολία διάθεσης τραπεζικών εγγυήσεων δημιούργησε την ανάγκη Ασφάλισης Εγγυήσεων στον εμπορικό και κατασκευαστικό τομέα.

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην Ασφάλιση Εγγυήσεων και παρέχει τις απαραίτητες λύσεις, μέσω ισχυρών ασφαλιστικών εταιρειών Surety με ανταγωνιστικούς όρους

icon Πρόταση Ασφάλισης Εγγυήσεων