Ομαδική Ασφάλιση

Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού της επιχείρησης σας δύναται να δημιουργήσει οφέλη και για τις δύο πλευρές.
Από τη μία οι υπάλληλοι χαίρουν της προσφοράς πρόσθετων παροχών και έμμεσων αμοιβών και από την άλλη οι εργοδότες προσδίδουν κύρος στην εικόνα τους.
Μέσα από τις συνεργασίες μας έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε για την επιχείρηση σας την ομαδική ασφάλιση που χρειάζεστε εσείς και το προσωπικό σας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις καλύψεις που μπορεί να σας παρέχει ένα πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων
Ασφάλιση Ζωής
Ασφάλιση Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης
Ασφάλιση Συνταξιοδότησης
Ασφάλιση Προστασίας Εισοδήματος από Μερική ή Ολική Ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια
Επίδομα Μητρότητας
Χειρουργικό Επίδομα
Νοσοκομειακό Επίδομα