Ασφάλιση Μεταφορών

Εξασφαλίζουμε τη σιγουριά της ασφαλούς διακίνησης των εμπορευμάτων, είτε σε ιδιωτικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.
Αποτελεί μια ιδιαίτερα συμφέρουσα κάλυψη, αφού το κόστος της είναι ένα μικρό ποσοστό επί της αξίας του εμπορεύματος, ενώ το όφελος είναι η εξασφάλιση των εμπορευμάτων.
Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες που ανταποκρίνονται στις υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς και μπορούμε να σας αποδείξουμε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις καλύψεις που μπορεί να σας παρέχει ένα πρόγραμμα ασφάλισης Μεταφορών :
C – φωτιά, έκρηξη, προσάραξη, βύθιση, ανατροπή, εκτροχιασμό, σύγκρουση ή επαφή του μέσου μεταφοράς με εξωτερικό αντικείμενο, εκφόρτωση σε λιμάνι καταφυγής, εκβολή φορτίου, σώστρα
B – φωτιά, έκρηξη, προσάραξη, βύθιση, ανατροπή, εκτροχιασμό, σύγκρουση ή επαφή του μέσου μεταφοράς με εξωτερικό αντικείμενο, εκφόρτωση σε λιμάνι καταφυγής, εκβολή φορτίου, σώστρα, σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, κεραυνό, είσοδο νερού στο μέσο μεταφοράς και απώλεια ολόκληρων δεμάτων
A – Κατά παντός κινδύνου

Φόρμα Ασφάλισης Μεταφορών