Ασφάλιση Ζωής & Υγείας

Ο καλύτερoς τρόπος για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα και αποτελεσματική διαχείριση του κόστους υγείας!
Συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού φορέα, προσφέρει επιπλέον επιδόματα και σας προστατεύει από απρόβλεπτα έξοδα και τυχόν «καταστροφικές» δαπάνες.
Συνέπεια από την απώλειά της υγείας δεν αποτελεί μόνο ο φυσικός πόνος αλλά και το άγχος για την αντιμετώπιση των εξόδων που χρειάζονται για την αποκατάστασή της.
Αυτό που επιθυμείτε σε τέτοιες δύσκολες στιγμές είναι η άμεση και ανθρώπινη αντιμετώπιση στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον και η οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση των εξόδων που σίγουρα θα προκύψουν.
Για το πιο πολύτιμο αγαθό που είναι η υγεία σας, μπορούμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες σας και τα χρήματα που έχετε τη δυνατότητα να διαθέσετε.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις καλύψεις που μπορεί να σας παρέχει ένα πρόγραμμα Ζωής& Υγείας :

  • Ασφάλιση Ζωής
  • Ασφάλιση Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης
  • Ασφάλιση Συνταξιοδότησης
  • Ασφάλιση Προστασίας Εισοδήματος από Μερική ή Ολική Ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια
  • Επίδομα Μητρότητας
  • Χειρουργικό Επίδομα
  • Νοσοκομειακό Επίδομα