Οργανόγραμμα
Κωστής Ι. Αλφιέρης
Προέδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Κ. Αλφιέρης, Ι. Αλφιέρης, Α.Ζαναπαλή, Ι.Μπουστάνι, Ε.Πετρίδη
Διοικητικό Συμβούλιο
Τμήμα Ασφάλισης Κινδύνων & Ζημιών
Τμήμα Πωλήσεων
Οικονομικές Υπηρεσίες