Ασφάλιση Τεχνικών Έργων για έργα Πολιτικού Μηχανικού και Συναρμολόγησης (C.A.R. / E.A.R. / C.E.C.R.)

Η ασφάλιση κατασκευαστικών έργων είναι πολύ σημαντική γιατί καλύπτει ζημιές στο ίδιο το έργο από παράγοντες όπως φωτιά, καιρικά και φυσικά φαινόμενα, σεισμός από κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη αλλά και προς Τρίτους και προς τους εργαζόμενους στο ίδιο το έργο.

Δυνατότητα Ασφάλισης
Έχουμε Ασφαλίσει και Ασφαλίζουμε
Έχουμε ασφαλίσει μεγάλα Κατασκευαστικά Έργα Ασφαλίζουμε τα Έργα Παραχώρησης
oys_gold

Ασφάλιση  Επαγγελματικών Σκαφών  Αναψυχής

Προστατέψτε την επαγγελματική σας επένδυση (με ή χωρίς πλήρωμα) με την ασφάλιση σκαφών η οποία περιλαμβάνει την υποχρεωτική κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και ασφαλιστικές καλύψεις για το ίδιο το σκάφος για κάθε ναυτικό ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από αμέλεια ή από απρόβλεπτους παράγοντες.

Δείτε τις Καλύψεις
Εξειδικευόμαστε
στην ασφάλιση Επαγγελματικών Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Αναψυχής (Bareboat)

Ομαδικά  Προσωπικού  Επιχειρήσεων

Μπορείτε να προσφέρετε σημαντικά οφέλη στο προσωπικό σας μέσω της ομαδικής ασφάλισης Υγείας. Η ασφάλιση αυτή έχει οφέλη και για την επιχείρηση (μέσω της φοροαπαλλαγής και της ικανοποίησης του προσωπικού) αλλά και στο ίδιο προσωπικό προσφέροντας καλύψεις για τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας και της Ζωής.

Δείτε τις Βασικές Παροχές

Ασφάλιση Πιστώσεων

Προστατέψτε την επιχείρηση σας από την καθυστέρηση πληρωμής οφειλών και την αφερεγγυότητα οφειλετών μέσω ενός συμβολαίου που είναι σύμβουλος σας στην εξασφάλιση των πωλήσεων σας. Το ασφαλιστήριο Πιστώσεων σας βοηθάει να αναπτύξετε με σιγουριά τις πωλήσεις σας και είναι δίπλα σας για την υγιή ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Δείτε τα Οφέλη

Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety Bonds)

Μία ασφάλιση που προσφέρει ιδιαίτερα προνόμια και την ευελιξία σε επιχειρήσεις, για την ανάληψη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών για την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν στη σύναψη συμβάσεων είτε κατασκευών είτε υπηρεσιών, με ιδιαίτερα οφέλη σε μια περίοδο μειωμένης ρευστότητας χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον τραπεζικό της λογαριασμό και/η δανεισμό.

Δείτε τα βασικά Είδη Ασφάλισης
8815849
Rectangle 73

Ασφάλιση  Μεταφορών

Εξασφαλίστε τα εμπορεύματα σας που διακινούνται σε όλο τον κόσμο μέσω της ασφάλισης Μεταφορών. Με εξειδικευμένες καλύψεις ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος και τον τρόπο που διακινείται.

Ειδικές Ρήτρες Ασφάλισης