ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

Η Αthens Insurance Brokers S.A., σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO Μονοπρόσωπη Α.Ε., σας παρέχουμε την ασφάλιση της Ευθύνης σας, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στην Έκθεση ΟLYMPIC YACHT SHOW 2023.

Γενική Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων

(μόνο για τα περίπτερα του χερσαίου χώρου)

Καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες που θα προκληθούν σε Εκθέτες, Επισκέπτες και εν γένει τρίτους καθώς και η Αστική Ευθύνη σας για Υλικές Ζημιές που θα προκληθούν στις περιουσίες τους. Επίσης περιλαμβάνονται ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, τοποθέτησης, αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων περιπτέρων – ζημιές από φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα – τροφική δηλητηρίαση. Για κάθε Υλική Ζημιά θα εφαρμόζεται απαλλαγή € 300,00. Εξαιρούνται απαιτήσεις Εργοδοτικής Ευθύνης – απαιτήσεις που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες, οχλαγωγίες, απεργίες, πολιτικές ταραχές, μετάδοση ασθενειών, ιών, βακτηρίων ή άλλων μικροοργανισμών (ασυμπτωματικοί ή όχι), Coronavirus (COVID-19) και/ή οποιαδήποτε μετάλλαξη ή παραλλαγή αυτού, πανδημία ή επιδημία, όπως δηλώνεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή.

Olympic Yacht Show
Περιλαμβάνει περίπτερα 3Χ3μ, 3Χ6μ, 4X4μ ή 5Χ5μ

Σ.Β. €300.000 ανά γεγονός
Υ.Ζ. €300.000 ανά γεγονός
Ομαδικό Ατύχημα – Ανώτατο όριο ευθύνης €500.000
Ασφάλιστρα €200 ανά εκθέτη

Περιλαμβάνει περίπτερα 3Χ9μ 4Χ8μ, 5Χ10 ή CUSTOM

Σ.Β. €500.000 ανά γεγονός
Υ.Ζ. €500.000 ανά γεγονός
Ομαδικό Ατύχημα – Ανώτατο όριο ευθύνης €800.000
Ασφάλιστρα €300 ανά εκθέτη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ


Η ATHENS INSURANCE BORKERS SA. θα σας εφοδιάσει με το σχετικό Πιστοποιητικό Ασφάλισης της ERGO Μονοπρόσωπη Α.Ε. μέσω e-mail ευθύς μόλις καταθέσετε το ποσό των ασφαλίστρων στο λογαριασμό : IBAN GR 69 0140 1260 1260 0232 0002 118 ALPHA BANK σε διαταγή ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ το αργότερο έως την Τετάρτη 18/10/2023
Παρακαλούμε να σημειώνεται ο αριθμός Περιπτέρου στην κατάθεση

Ο υπογεγραμμένος δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της πρότασης αυτής είναι αληθή και πραγματικά. Είναι κατανοητό ότι η ασφάλιση ισχύει μόλις η πρόταση γίνει αποδεκτή και έχουν εξοφληθεί τα συνολικά ασφάλιστρα.

Υπογράφεται για λογαριασμό της:

Δείτε εδώ τους Όρους Χρήσης.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ
Ελ. Βενιζέλου 99, Ν. Σμύρνη, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
Tηλ. 0030 210 9323700 – Fax 0030 210 9323566
Σε προσοχή του κ. Iωάννη Αλφιέρη